Gramatvedibas pakalpojumi Latvia contact tel:+37126677610
| Gramatvedibas
  Pakalpojumi

GRĀMATVEDĪBA

 • Kādai informācijai ir jābūt obligāti iekļautai rēķinā ?
 • Obligātie rēķina rekvizīti ietver sevī : rēķina datumu, konta numuru, Jūsu kompānijas datus (juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs), informācija par sniegtajiem pakalpojumiem vai preci, kurus Jūs pārdodat, piegādes termiņu, cenu, PVN % likmi, atsauci uz konkrētu likumu, kas skaidro PVN esamību (vai neesamību). Pirms piestādīsies savu pirmo rēķinu, stingri iesākam konsultēties ar grāmatvedi.

 • Kāda ir vislabākā rēķinu piestādīšanas prakse?
 • Lai būtu vieglāk sekot līdzi visiem rēķiniem, būtu vēlams izveidot rēķinu reģistru, kurā Jūs varēsiet glabāt visu informāciju par rēķiniem un to statusiem (apmaksāts, neapmaksāts, anulēts u. tml.). Šādu reģistru Jūs varat izveidot paši (Excel, Access utl.) vai izmantot speciālas online programmas, informācijas apmaiņai ar partneriem un grāmatvežiem. Ja Jūs glabājat rēķinus atsevišķos failos, piemērojiet vienveidīgu nosaukumu sistēmu, piemērām : “14.05.2014_ClientName_SIA” vai "35-2014_ClientName_SIA".

 • Kāda ir labākā rēķinu apmaksas prakse
 • Kad Jūs apmaksājat piegādātāju rēķinus, rekomendējam maksājuma aprakstā iekļaut ne tikai rekina numuru, datumu, bet arī PVN summu. Jūsu maksājuma apraksts var izskatīties apmēram tā: «Rekins Nr 2014-35, īre par 14/05/2014, PVN summa 14.53 EUR». Tāds maksājuma apraksts konta izdrukā būs detalizētāks un vienlaicīgi ļaus Jūsu piegādātājiem laicīgi pamanīt kļūdas vai neprecizitātes.

 • Kas Jums jāzina veicot skaidras naudas norēķini kompānijas vārdā?
 • Skaidras naudas norēķini, kas lielāki par 7000 EUR un notiek ar vienam un tam pašam pakalpojuma sniedzējām vai preču piegādātājam, ir aizliegti ar Latvijas likumdošanu. Jā Jūsu skaidras naudas norēķins vienam piegādātājam ir lielāks nekā 1500 EUR, Jums ir jāiesniedz grāmatvedim visus dokumentus, kas izskaidro šo darījumu. Pārliecināties, ka Jūsu firmas rekvizīti ir iekļauti visos piegādātāju rēķinos un čekos (sākot no 28 EUR bez PVN) .

 • Kas Jums jāzina par reprezentācijas izdevumiem?
 • Apmeklējot restorānu vai dāvinot dāvanas kompānijas klientiem, Jums jāzina, ka tikai 40% no izdevumiem var tikt segti no kompānijas rēķina. Bez tam, Jums būs jāpiestāda atskaiti, par reprezentācijas izdevumiem, par visiem pasākumiem, kur tiks paskaidrots, kādā veidā šis pasākums ir saistīts ar Jūsu biznesu. Ja tiek plānoti būtiski pārstāvniecības izdevumi, labāk būtu iepriekš konsultēties ar grāmatvedi jo, pastāv iespēja, ka daži no tiem netiks ieskaitīti kā reprezentācijas izdevumi.

 • Kas Jums jāzina pērkot automašīnu (ne kravas) uz sava uzņēmuma vārda ?
 • Kad Jūs pērkat automašīnu, ir svarīgi zināt, ka tikai 80% PVN būs iespēja norakstīt. Tas nozīmē, ka pērkot automašīnu Latvijas uzņēmumam Vācijā vai jebkurā citā ES valstī, kur PVN likme ir 0%, Jums nāksies samaksāt 20% Latvijas budžetā. Daži piegādātāji pieprasa apmaksāt rēķinus ar vietējo PVN (BRUTO) likmi, ar nosacījumu, ka summa tiks atgriezta, pēc tam kad apstiprināsiet, ka automašīna ir reģistrēta citā ES valstī.

 • Kas Jums jāzina par dienesta automašīnas (ne kravas) nodokļiem ?
 • Latvijā ir uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Tā apmērs sastāda apmērām 30-60 EUR mēnesi (summa atkarīga no dzinēja tilpuma). Ir iespēja tādu nodokli nemaksāt, ja spēsiet pierādīt, ka mašīna 100% laika tiek izmantota uzņēmuma vajadzībām. Lai to izdarīt Jums būs nepieciešams uzstādīt GPS sistēmu un reģistrēties CSDD departamentā. Pēc VID pieprasījuma, kā pierādījumu par to ka izmantojat mašīnu tikai uzņēmuma vajadzībām, Jums būs jāiesniedz GPS sistēmas dati.


GRĀMATVEDĪBA

 • Kādai informācijai ir jābūt obligāti iekļautai rēķinā ?
 • Obligātie rēķina rekvizīti ietver sevī : rēķina datumu, konta numuru, Jūsu kompānijas datus (juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs), informācija par sniegtajiem pakalpojumiem vai preci, kurus Jūs pārdodat, piegādes termiņu, cenu, PVN % likmi, atsauci uz konkrētu likumu, kas skaidro PVN esamību (vai neesamību). Pirms piestādīsies savu pirmo rēķinu, stingri iesākam konsultēties ar grāmatvedi.

 • Kāda ir vislabākā rēķinu piestādīšanas prakse?
 • Lai būtu vieglāk sekot līdzi visiem rēķiniem, būtu vēlams izveidot rēķinu reģistru, kurā Jūs varēsiet glabāt visu informāciju par rēķiniem un to statusiem (apmaksāts, neapmaksāts, anulēts u. tml.). Šādu reģistru Jūs varat izveidot paši (Excel, Access utl.) vai izmantot speciālas online programmas, informācijas apmaiņai ar partneriem un grāmatvežiem. Ja Jūs glabājat rēķinus atsevišķos failos, piemērojiet vienveidīgu nosaukumu sistēmu, piemērām : “14.05.2014_ClientName_SIA” vai "35-2014_ClientName_SIA".

 • Kāda ir labākā rēķinu apmaksas prakse
 • Kad Jūs apmaksājat piegādātāju rēķinus, rekomendējam maksājuma aprakstā iekļaut ne tikai rekina numuru, datumu, bet arī PVN summu. Jūsu maksājuma apraksts var izskatīties apmēram tā: «Rekins Nr 2014-35, īre par 14/05/2014, PVN summa 14.53 EUR». Tāds maksājuma apraksts konta izdrukā būs detalizētāks un vienlaicīgi ļaus Jūsu piegādātājiem laicīgi pamanīt kļūdas vai neprecizitātes.

 • Kas Jums jāzina veicot skaidras naudas norēķini kompānijas vārdā?
 • Skaidras naudas norēķini, kas lielāki par 7000 EUR un notiek ar vienam un tam pašam pakalpojuma sniedzējām vai preču piegādātājam, ir aizliegti ar Latvijas likumdošanu. Jā Jūsu skaidras naudas norēķins vienam piegādātājam ir lielāks nekā 1500 EUR, Jums ir jāiesniedz grāmatvedim visus dokumentus, kas izskaidro šo darījumu. Pārliecināties, ka Jūsu firmas rekvizīti ir iekļauti visos piegādātāju rēķinos un čekos (sākot no 28 EUR bez PVN) .

 • Kas Jums jāzina par reprezentācijas izdevumiem?
 • Apmeklējot restorānu vai dāvinot dāvanas kompānijas klientiem, Jums jāzina, ka tikai 40% no izdevumiem var tikt segti no kompānijas rēķina. Bez tam, Jums būs jāpiestāda atskaiti, par reprezentācijas izdevumiem, par visiem pasākumiem, kur tiks paskaidrots, kādā veidā šis pasākums ir saistīts ar Jūsu biznesu. Ja tiek plānoti būtiski pārstāvniecības izdevumi, labāk būtu iepriekš konsultēties ar grāmatvedi jo, pastāv iespēja, ka daži no tiem netiks ieskaitīti kā reprezentācijas izdevumi.

 • Kas Jums jāzina pērkot automašīnu (ne kravas) uz sava uzņēmuma vārda ?
 • Kad Jūs pērkat automašīnu, ir svarīgi zināt, ka tikai 80% PVN būs iespēja norakstīt. Tas nozīmē, ka pērkot automašīnu Latvijas uzņēmumam Vācijā vai jebkurā citā ES valstī, kur PVN likme ir 0%, Jums nāksies samaksāt 20% Latvijas budžetā. Daži piegādātāji pieprasa apmaksāt rēķinus ar vietējo PVN (BRUTO) likmi, ar nosacījumu, ka summa tiks atgriezta, pēc tam kad apstiprināsiet, ka automašīna ir reģistrēta citā ES valstī.

 • Kas Jums jāzina par dienesta automašīnas (ne kravas) nodokļiem ?
 • Latvijā ir uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Tā apmērs sastāda apmērām 30-60 EUR mēnesi (summa atkarīga no dzinēja tilpuma). Ir iespēja tādu nodokli nemaksāt, ja spēsiet pierādīt, ka mašīna 100% laika tiek izmantota uzņēmuma vajadzībām. Lai to izdarīt Jums būs nepieciešams uzstādīt GPS sistēmu un reģistrēties CSDD departamentā. Pēc VID pieprasījuma, kā pierādījumu par to ka izmantojat mašīnu tikai uzņēmuma vajadzībām, Jums būs jāiesniedz GPS sistēmas dati.Nosutit mums vestuli