Gramatvedibas pakalpojumi Latvia contact tel:+37126677610
| Gramatvedibas
  Pakalpojumi

Nodokļu jautājumi

 • Kas Jums jāzina par uzņēmumu ienākumu nodokli Latvijā ?
 • Pēc Gada pārskata iesniegšanas, uzņēmumam ir jāsamaksā ienākuma nodoklis. Gada pārskata pēdējais iesniegšanas datums ir 30.aprīlis. Ir svarīgi zināt, ka paralēli uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinam VID aprēķina ienākuma nodokļa avansu, kas ir jāmaksā katru mēnesi visa tekošā gada garumā. Iepriekšējā gada ienākuma nodokļa apmaksas termiņš sakrīt ar tekošā gada ienākuma nodokļa avansa pirmo iemaksu. Ja uzskatāt, ka Jūsu uzņēmuma peļņa nākamgad būs ievērojami mazāka, būtu ieteicams runāt ar VID un lūgt zemāku summu ikmēneša nodokļa avansa apmaksai.

 • Kas ir jāzina par algu nodokļiem Latvijā ?
 • Latvijā ir 3 ar algām saistīti nodokļi: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un uzņēmējdarbības riska Valsts nodeva. Sociālā nodokļa likme pašreiz sastāda: 10.5% (apmaksā darba ņēmējs) un 23.59% (apmaksā darba devējs). Šo nodokli diezgan viegli aprēķināt, tā pamatā ir ikmēneša bruto alga (ieskaitot algu un piemaksas). Ienākuma nodokļa likmē fiziskām personām, sastāda 23% un tiek aprēķināta ņemot vērā dažādus atvieglojumus. Uzņēmējdarbības riska Valsts nodeva ir fiksēta summa, kas sastāda 0.36 EUR par katru darbinieku mēnesī.

 • Kādu nodokļu režīmu izvēlēties – parasto vai mikrouzņēmumiem ?
 • Uzsākot biznesu, Jūs varat izvēlēties kādu nodokli maksāt – standarta uzņēmuma ienākuma vai mikrouzņēmuma. Nākamajā uzņēmuma pastāvēšanas gadā, ja vēlaties varat mainīt izvēlēto režīmu. Vairums uzņēmumu izvēlās parasto nodokļu apmaksas režīmu, tas ir vispiemērotākais risinājums uzņēmumiem kas nodarbojas ar tirdzniecību vai kādu materiālu (produktu) tālākpārdošanu. Tādā gadījumā, Jūs maksājat uzņēmuma ienākuma nodokli, tikai tad kad ir peļņa. Mikrouzņēmumi maksā tikai ienākuma nodokli. Tāda veida uzņēmumi ir piemērotāki uzņēmumiem kas sniedz pakalpojumus (konsultantiem, juristiem un citiem), nevis tirgo . Mikrouzņēmumiem ir arī ierobežots darbinieku skaits (maksimums pieci). Mikrouzņēmuma nodoklis ietver sevī: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, kas tiek aprēķināti par mikrouzņēmuma darbiniekiem, ka arī uzņēmuma ienākuma nodokli, ja konkrētais mikrouzņēmums atbilsts nosacījumiem, kas par pienākumu uzliek maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli.

 • Kādas priekšrocības ir holdinga režīmam ?
 • Latvijā holdinga režīms tika ieviests 2011.gadā un jau sākot ar 2013.gadu, Latvija kļuva par vienu no piemērojamākajām vietām holdinga kompāniju dibināšanai. Tāda veida režīms ir izdevīgs lielajam un vidējam biznesam. Holding režīma uzņēmumiem nav paredzēti nodokļi par dividendēm, procentiem, honorāriem (rojalti), ja Latvijas uzņēmums pieder ārzemju (ārvalstu) kompānijai. Tā ir izplatīta prakse gadījumos, kad ārvalstu kompānija ir dibināta ES. Tomēr šobrīd, likums paredz, ka tā var būt jebkura kompānija dibināta Krievijā, ASV, Austrālijā utt. Kā arī ienākumi, kas tika saņemti no jebkādu akciju pārdošanas, vairs netiek aplikti ar uzņēmuma ienākumu nodokli.

 • Kas ir "melnais saraksts" un kā izvairīties no soda naudas ?
 • Ir zināms valstu un teritoriju saraksts pasaulē, kuras Latvijas valdība uzskata par “nodokļu paradīzi”. Latvijas uzņēmumiem ir jābūt piesardzīgiem veicot maksājumus ārzemju kompānijām, kas iekļautas “melnajā sarakstā”. Katrs maksājums tādai kompānijai tiks aplikts ar 15% nodokļa likmi, ja kompānija nepierādīs VID, ka klients ir “nodokļu paradīzes” valsts rezidents un maksā tajā nodokļus. Ir svarīgi piebilst, ka holdinga režīma priekšrocības, darbojas tik tajā gadījumā, ja ārzemju kompānija nav iekļauta "melnajā sarakstā".

 • Kādas būtiskas izmaiņas ir 2015.gada likumdošanā ?
 • 2014.gada beigās tika veiktas būtiskas izmaiņas Latvijas likumdošanā, kas stājās spēkā ar 2015.gada 01.janvāri. Minimālā alga tika paaugstināta no 320 uz 360 EUR, minimālā stundas tarifa likme sastāda 2.166 EUR. Ienākuma nodoklis tika samazināts no 24% līdz 23% . Mikrouzņēmuma nodoklis paaugstināts no 9% līdz 11 % (ja tekošā gada apgrozījums pārsniedz 7000 EUR). Tika veiktas arī citas izmaiņas, saistītas ar pensijām, sociālām izmaksām, kas tiešā veidā neskar uzņēmējdarbību. Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, mēs varam nosūtīt Jums uz e-pastu kopsavilkumu par nodokļu izmaiņām šogad.


Nodokļu jautājumi

 • Kas Jums jāzina par uzņēmumu ienākumu nodokli Latvijā ?
 • Pēc Gada pārskata iesniegšanas, uzņēmumam ir jāsamaksā ienākuma nodoklis. Gada pārskata pēdējais iesniegšanas datums ir 30.aprīlis. Ir svarīgi zināt, ka paralēli uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinam VID aprēķina ienākuma nodokļa avansu, kas ir jāmaksā katru mēnesi visa tekošā gada garumā. Iepriekšējā gada ienākuma nodokļa apmaksas termiņš sakrīt ar tekošā gada ienākuma nodokļa avansa pirmo iemaksu. Ja uzskatāt, ka Jūsu uzņēmuma peļņa nākamgad būs ievērojami mazāka, būtu ieteicams runāt ar VID un lūgt zemāku summu ikmēneša nodokļa avansa apmaksai.

 • Kas ir jāzina par algu nodokļiem Latvijā ?
 • Latvijā ir 3 ar algām saistīti nodokļi: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un uzņēmējdarbības riska Valsts nodeva. Sociālā nodokļa likme pašreiz sastāda: 10.5% (apmaksā darba ņēmējs) un 23.59% (apmaksā darba devējs). Šo nodokli diezgan viegli aprēķināt, tā pamatā ir ikmēneša bruto alga (ieskaitot algu un piemaksas). Ienākuma nodokļa likmē fiziskām personām, sastāda 23% un tiek aprēķināta ņemot vērā dažādus atvieglojumus. Uzņēmējdarbības riska Valsts nodeva ir fiksēta summa, kas sastāda 0.36 EUR par katru darbinieku mēnesī.

 • Kādu nodokļu režīmu izvēlēties – parasto vai mikrouzņēmumiem ?
 • Uzsākot biznesu, Jūs varat izvēlēties kādu nodokli maksāt – standarta uzņēmuma ienākuma vai mikrouzņēmuma. Nākamajā uzņēmuma pastāvēšanas gadā, ja vēlaties varat mainīt izvēlēto režīmu. Vairums uzņēmumu izvēlās parasto nodokļu apmaksas režīmu, tas ir vispiemērotākais risinājums uzņēmumiem kas nodarbojas ar tirdzniecību vai kādu materiālu (produktu) tālākpārdošanu. Tādā gadījumā, Jūs maksājat uzņēmuma ienākuma nodokli, tikai tad kad ir peļņa. Mikrouzņēmumi maksā tikai ienākuma nodokli. Tāda veida uzņēmumi ir piemērotāki uzņēmumiem kas sniedz pakalpojumus (konsultantiem, juristiem un citiem), nevis tirgo . Mikrouzņēmumiem ir arī ierobežots darbinieku skaits (maksimums pieci). Mikrouzņēmuma nodoklis ietver sevī: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, kas tiek aprēķināti par mikrouzņēmuma darbiniekiem, ka arī uzņēmuma ienākuma nodokli, ja konkrētais mikrouzņēmums atbilsts nosacījumiem, kas par pienākumu uzliek maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli.

 • Kādas priekšrocības ir holdinga režīmam ?
 • Latvijā holdinga režīms tika ieviests 2011.gadā un jau sākot ar 2013.gadu, Latvija kļuva par vienu no piemērojamākajām vietām holdinga kompāniju dibināšanai. Tāda veida režīms ir izdevīgs lielajam un vidējam biznesam. Holding režīma uzņēmumiem nav paredzēti nodokļi par dividendēm, procentiem, honorāriem (rojalti), ja Latvijas uzņēmums pieder ārzemju (ārvalstu) kompānijai. Tā ir izplatīta prakse gadījumos, kad ārvalstu kompānija ir dibināta ES. Tomēr šobrīd, likums paredz, ka tā var būt jebkura kompānija dibināta Krievijā, ASV, Austrālijā utt. Kā arī ienākumi, kas tika saņemti no jebkādu akciju pārdošanas, vairs netiek aplikti ar uzņēmuma ienākumu nodokli.

 • Kas ir "melnais saraksts" un kā izvairīties no soda naudas ?
 • Ir zināms valstu un teritoriju saraksts pasaulē, kuras Latvijas valdība uzskata par “nodokļu paradīzi”. Latvijas uzņēmumiem ir jābūt piesardzīgiem veicot maksājumus ārzemju kompānijām, kas iekļautas “melnajā sarakstā”. Katrs maksājums tādai kompānijai tiks aplikts ar 15% nodokļa likmi, ja kompānija nepierādīs VID, ka klients ir “nodokļu paradīzes” valsts rezidents un maksā tajā nodokļus. Ir svarīgi piebilst, ka holdinga režīma priekšrocības, darbojas tik tajā gadījumā, ja ārzemju kompānija nav iekļauta "melnajā sarakstā".

 • Kādas būtiskas izmaiņas ir 2015.gada likumdošanā ?
 • 2014.gada beigās tika veiktas būtiskas izmaiņas Latvijas likumdošanā, kas stājās spēkā ar 2015.gada 01.janvāri. Minimālā alga tika paaugstināta no 320 uz 360 EUR, minimālā stundas tarifa likme sastāda 2.166 EUR. Ienākuma nodoklis tika samazināts no 24% līdz 23% . Mikrouzņēmuma nodoklis paaugstināts no 9% līdz 11 % (ja tekošā gada apgrozījums pārsniedz 7000 EUR). Tika veiktas arī citas izmaiņas, saistītas ar pensijām, sociālām izmaksām, kas tiešā veidā neskar uzņēmējdarbību. Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, mēs varam nosūtīt Jums uz e-pastu kopsavilkumu par nodokļu izmaiņām šogad.Nosutit mums vestuli